Erkek Sağlığı

Doğurganlık özelliğine sahip olmayan erkekler, üreme olayının ortağı olarak farklı bedensel organlara ve özelliklere sahiptirler. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de bu organlar sağlıklı olduğu durumlarda üreme gerçekleşmektedir. Erkeğin üreme sisteminde doğuştan veya zaman içinde oluşan problemler gözlemlenebilir.

Doğumdan önce testislerin erkek bebeğin karnında gelişmesi, testislere kan taşıyan damarlarda daralma, tümör, testisi saran kılıfta sıvı birikmesi, testislerin iltihaplanması, sperm kanallarının iltihaplanması, penis başı veya ucunun iltihaplanması, penis eğriliği, erkek memesinin normalden büyük olması, testis kanseri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar genel olarak Erkek Sağlığı alanındaki konulardır.

Sağlıklı bir cinsel ilişkinin önemli problemlerinden olan erken ve geç boşalma, penisin cinsel ilişkiye girmeye imkan verecek düzeyde sertleşememesi-iktidarsızlık, kısırlık gibi problemler kapsamlı bir tedavi sonucunda tedavi edilmesi mümkün hastalıklardır.

Belirli bir yaştan sonra vücudun salgıladığı hormon seviyelerinde değişiklik olmaktadır. Kadınlarda menopoz olarak isimlendirilen bu durumun erkeklerdeki karşılığı andropozdur. Bu dönemlerde de hekimler erkeklere fizyolojik ve psikolojik olarak yardımcı olmaktadırlar.

Erkek Sağlığı videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/erkek-sagligi

Kulak Burun Boğaz

KBB, kulak burun boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen rahatsızlıkların tıbbi veya cerrahi tedavisinin yapıldığı uzmanlık alanıdır. Bu alanın uzmanları diğer pek çok branştan farklı olarak hem tıbbi hem de cerrahi tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak üzerine eğitim alırlar.

Bademcik iltihabı, geniz eti, faranjit, boğaz reflüsü, sinüzit, saman nezlesi, burun tıkanıklığı, burun kanaması, kulak iltihapları, kulak çınlaması, baş-boyun kanserleri ve yutma güçlüğü genel olarak KBB’nin uzmanlık alanına giren rahatsızlıklardandır. Kulak Burun Boğaz uzmanları, diğer tıbbi ve cerrahi uzmanlıklardaki doktorlarla ortak çalışmalar yapabilirler.

Kendi içinde de çeşitli uzmanlıklara ayrılmış durumdadır KBB uzmanlığı. Doğumsal şekil bozuklukları da dahil olmak üzere çocukluk çağında görülen kulak burun boğaza dair her türlü hastalık ve rahatsızlığın tedavisinde Pediatrik KBB; sinüslerle ilgili hastalıkların tedavisinde Rinoloji; gırtlak, yemek borusu, ses ve yutma ile ilgili hastalıkların tedavisinde de Laringoloji alt dallarından yararlanılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/kulak-burun-bogaz

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Vücudun kontrol işlevini yerine getiren beyin, sistem içindeki en hassas ve kritik organ olarak kabul edilmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi, merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahale yoluyla tedavisini amaçlayan bir cerrahi uzmanlık alanıdır.

20. yüzyıl başlarında ayrı bir bilim dalı olarak batıda anılmaya başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi, 50 yıl sonra da ülkemizde bağımsız bir uzmanlık dalı olarak kabul görmeye başlamıştır. ABD’de 1990-2000 yılları arasındaki dönem ‘Beyin 10 Yılı’ olarak kabul edilmiş ve bu dönemde nöroloji bilimine daha fazla kaynak ayrılarak önemli ilerlemelerin yaşanması sağlanmıştır.

Eğitiminin ve pratiğinin zorluğundan ötürü bu alanda uzmanlaşmış doktor sayısı oldukça sınırlıdır. Tıp dünyasının en çok dikkat ve tecrübe gerektiren dallarından olan Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde operasyonlar yaklaşık olarak 5-14 saat sürmektedir. Beyin içine yerleşmiş her türlü tümör oluşumu, beyinde su toplanması, beyin ve beyincik kanamaları, damar balonlaşmaları, omur ve omurilik problemleri Beyin ve Sinir Cerrahisi’nin ilgilendiği başlıca konulardandır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/beyin-ve-sinir-cerrahisi

Beslenme ve Diyet

Ülkemizde ve dünyada yetersiz ve sağlıksız beslenmeden kaynaklı sağlık problemleri her geçen gün artmaktadır. Çağımızın en önemli hastalıkları arasında sayılan obezite başta olmak üzere, kalp damar rahatsızlıkları, diyabet ve kanserin oluşmasında beslenmenin etkileri oldukça fazladır.

Dönemsel uygulamalar yerine dengeli beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme konusunda atılacak en önemli adımlardan bir tanesidir. Gelişim çağındaki bireylerin sağlıksızbeslenmeleri hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişim dengesizliklerine yol açmaktadır. Sadece gelişim çağında değil, sonraki dönemde de kişinin sağlıklı şekilde yaşantısına devam edebilmesi için ideal kilosunda olması gerekmektedir.

Diyetisyenler, beslenme konularındaki yönlendirmeleriyle kişilerin ideal sağlık koşullarına sahip olması için çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Bireylerin metabolizmalarına göre hazırlanan tedavilerde yaş, boy, kilo, fiziksel aktiviteler, sosyal alışkanlıklar göz önünde bulundurularak maksimum verim alınabilecek bir program azırlanmaktadır.

Psikolojik problemler ve motivasyon eksikliği bu durumlarda göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörlerdendir. İnsan sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesinde profesyonel destek almak oldukça önemlidir.

Beslenme ve Diyet videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/beslenme-ve-diyet

Ortopedi

Ortopedi, insan vücudundaki şekil bozukluklarının tanı ve tedavisinin uzmanlığına verilen genel isimdir. Hareket sistemini oluşturan gövde ve uzuvlarla ilgili rahatsızlıklarla ilgilenen ortopedi doğuştan veya sonradan oluşan hastalıklara çözüm sunmaktadır.

Kemiklerde meydana gelebilecek kırıkların tedavisi, tıbbi nedenlerden ötürü bir uzvun kesilmesi, kalça çıkıkları, skolyoz, kemik gelişiminde yaşanan sıkıntılar ortopedi branşının ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Mısır, Babil, Çin, Hint, Yunan ve Roma yazıtlarında insan vücudundaki sakatlıkların sebep ve tedavilerine dair bölümlere rastlanmıştır.

Gelişen teknoloji ile beraber ortopedinin etkinliği daha da artmış, oluşturulan kemik bankaları ve suni uzuvlar sayesinde pek çok hastalığın tedavisinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Kaslar ile ilgili oluşan rahatsızlar da ortopedinin ilgi alanına girmektedir.

Çocuk ortopedisi, artroplasti, el cerrahisi, omurga cerrahisi, artroskopik cerrahi, ayak-ayak bileği cerrahisi ve onkolojik ortopedi olmak üzere çeşitli alt dalları bulunmaktadır.

Ortopedi videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/ortopedi

Estetik ve Güzellik

Estetik operasyonların ana dalı olan Plastik Cerrahi, son yıllarda hızlı bir gelişme içinde olsa da bu alanda yapılan çalışmaların ilk örneklerine M.Ö. 2000’li yıllarda rastlanmaktadır. Eski Mısır’da zina yapan kişilerin burunları kesilmekteydi ve bu durum beraberinde çözüm arayışlarını da getirmişti.

Bugün bulunan bazı papirüslerde bu konuda bazı cerrahi denemeler yapıldığını biliyoruz. Yine geçmişte Hindistan’da burun ve dudak onarımı üzerine önemli çalışmalar yapıldığını gösteren belgeler elde edilmiştir.

Doğu medeniyeti uzun yıllar bu konularda liderliği elinde bulundursa da Leonardo da Vinci ile beraber batı dünyasında hızlı bir gelişimin temelleri atılmıştır. Güzellik ve estetik arayışı içinde olan da Vinci, kusursuz güzelliği bulmak için oldukça çaba sarf etmiştir.

Tıp bilimindeki üstünlüğü de bilinen bu dahi, plastik cerrahinin bu gününe çok büyük katkılar sağlamıştır. Dünya Savaşları’ndaki ciddi asker yaralanmaları da dokuların onarımları için yeni yöntemler ve ameliyat şekilleri geliştirilmesini gerektirmiştir.

Deforme olmuş bölgelere vücudun başka bölgelerinden alınan dokuların nakledilmesi, yanıklara normal bir görüntü kazandırılmaya çalışılması estetik cerrahinin de bugünkü konumunu almasını sağlamıştır. Önemli sağlık problemlerini onarmak amacıyla yola çıkan estetik ameliyatları bugün dış görünüşünden memnun olmayan insanların da sıklıkla başvurduğu bir olaydır.

Göz önünde olan ünlü kişilerde her zaman aynı imajı korumak adına yapılan estetik operasyonlar,kendini daha güzel görmek isteyen, hem hemcinsleri hem de karşı cins tarafından beğenilme arzusu taşıyan kişilerin tercih ettiği bir durumdur. Burun, dudak, çene, göz gibi yüz bölgelerine yapılan operasyonların yanında, göğüs, kalça, bacak gibi yerlere de uygulanan işlemler mevcuttur. Yapılan küçük değişikliklerin önemli sonuçlar doğuracağı göz önünde bulundurulmalı ve bu tarz operasyonlardan önce dikkatlice araştırma yapılması gerekmektedir.

Estetik ve Güzellik videolarına buradan ulaşabilirsiniz

http://www.zapkolik.com/estetik-ve-guzellik

Kadın Sağlığı

Bir kadının hayatı, yaşadığı toplum neresi olursa olsun erkeklere kıyasla daha zorlayıcı geçmektedir.Kalp ve damar rahatsızlıkları gibi erkeklerde daha sıklıkla görülen hastalıklar kadınlarda da görülebilse de fizyolojik yapılarından ötürü üreme sistemlerinde meydana gelen hastalıklara yakalanma oranları daha yüksektir.

Kadın Sağlığı denildiğinde akıllara ilk olarak üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili problemler gelse de psikolojik durumlar da bu kategori altında değerlendirilmelidir.

Kadınların sağlık ile ilgili yaptıkları en büyük yanlışlardan biri, konuların genel olarak ‘tabu’ olarak kabul edilmesinden ötürü, gerekli araştırmayı yapmadan, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeleridir.

Ergenliğe adım atmayla beraber başlayan adet kanamaları, gebelik öncesi-süresi ve sonrasındaki yaşananlar, meme ve üreme sisteminde meydana gelen hastalıklar kadın sağlığının temel noktalarını oluşturmaktadır.

Doğum kontrol yöntemlerinden aile planlamalarına, sağlıklı bir cinsel yaşamdan menopozla beraber görülen değişimlere kadar pek çok farklı alanda kadınların rahat ve kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda, doğru bilgilere ulaşmaları sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için oldukça önemlidir.

Kadın Sağlığı videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/kadin-sagligi

Ağrı Bilimi (Algoloji)

Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan özel bir duyudur. Bir tahribat, bir zarar vücudun herhangi bir yerinde ağrı oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu anlamda ağrı, yolunda olmayan durumla ilgili bir uyarı sistemi görevi görmektedir. Ağrılar bir olay tarafından tetiklenebildiği gibi kronik olarak da gözlemlenebilmektedir.

Bazı ağrılar psikolojik tabanlı da olabilir. Fakat kabul edilmesi gereken şudur ki bu durum insanın hayatına devam etmesine engel olmakta, yaşam kalitesini düşürmektedir. Toplumdaki bireylerin ağrılar karşısındaki tepkileri birbirinden farklıdır. Yaşanılan çevre, alışkanlıklar, Kültürel düzey, alınan eğitim, cinsiyet, inançlar kişiler arasında farklı ağrı eşiklerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadırlar.

Vücut ışık, ses, koku gibi birçok duyguyu algılar. Ağrı duyusu ise bu alışılagelmiş duyuların biraz daha dışındadır. Bazen dışarıdan gelen bir uyaran bazen içerdeki bozukluklar ağrıya yol açar. Dışarıdan gelen uyaranlar örneğin bir trafik kazası, kurşunlanma gibi durumlarda ağrının mekanizmasını açıklamak kolaydır. Birçok ağrı bu gruba girer.

İkinci grup ağrılar ise, vücudun içerisinden kaynaklanan, içerideki organlardan, sinirlerden, damarlardan kaynaklanan ağrılardır ki işte tanısı ve tedavisi zor olan bu gruptaki ağrılardır. Ülkemizde yeni bir uzmanlık alanı olan Algoloji-Ağrı Bilimi; nöroloji, fizik tedavi, beyin cerrahisi ve anestezinin üst ihtisası olarak kabul edilmiştir.

Ağrı Bilimi videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/agri-bilimi

Zapkolik Sağlığınıza İyi Gelecek

Kişinin vücudunda herhangi bir hastalık veya sakatlık durumunun olmamasıyla beraber, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması durumuna sağlık denir.

Günümüzde değişen çevre koşulları ve yaşam alışkanlıklarıyla paralel olarak sağlıklı kalmak da bir hayli zorlaşmıştır. Yediğimiz yiyeceklerden, soluduğumuz havaya kadar her şey bizleri hasta etmek için çabalamaktadır. Bu noktada birey olarak sağlıklı kalabilmek için eskisinden çok daha fazla çaba harcamamız gerekmektedir.

Fizyolojik veya psikolojik olarak sağlıklı kalmak için ne kadar mücadele edersek edelim bazen farkında olmadan, ya da elde olmayan sebeplerden ötürü hastalığa yakalanabiliyoruz. Bu durumlarda erken tanı ve bilinçli hareket etme bizleri daha ciddi sonuçlarla karşılamaktan koruyabilir.

Zapkolik olarak sitemizde yer alan Sağlık bölümünde çeşitli videolar paylaşarak aklınıza takılan konularda sizleri aydınlatmak ve yaşam kalitenizi daha üst bir seviyede tutmak için çalışacağız.

Sağlık videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/saglik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız, diş ve diş eti hastalıkları ülkemizin ve dünyanın en büyük sağlık sorunları arasında olmasına rağmen yaşantımızı doğrudan etkilemediği için bu sorunlara gereken önem verilmemekte, anlık çözümler ile yaşantılara devam edilmektedir. Sindirim sisteminin başlangıç noktası olan ağızda meydana gelebilecek rahatsızlıklar, metabolizmanın başka noktalarında daha ciddi problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Ağız ve dişlerde oluşabilecek enfeksiyon kalp, böbrek, eklemler vb. yapılarda ciddi tahribatlara sebebiyet vermektedir. Bu bölgeleri sağlıklı tutmak için yapılabilecek en önemli şey düzenli ve bilinçli temizliktir. Yemeklerden sonra ağız içini suyla yıkamak, doğru tekniklerle diş etlerine zarar vermeden dişleri fırçalamak oluşabilecek hastalıları engelleme de oldukça önemlidir.

Dişler günde en az 2 defa fırçalanmadığı takdirde ağızdaki artıklar dişler üzerine tutunur, bu artıklar 12 saat sonrasında plak halini alır. Plak halini alan bu tutunma 24 saat sonra artık fırçalanmayla temizlenemeyecek boyuta ulaşır.

Mikroorganizmalar için besin yeri haline gelen bu plaklar diş minesini tahrip ettiği gibi, çeşitli mikropların da barınacağı bir yer haline gelir ve ağız sağlığının bozulmasına sebep olurlar. Ağız içi dokularının zarar görmemesi için çok aşırı soğuk ve sıcak gıdalardan kaçınmak gerekirken, beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmelidir.

Asitli içecekler ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen içeceklerin başında gelmektedirler. Doğrudan tatlı yemek ya da içinde şeker olan besinler tüketmek de ağızda çeşitli asitlerin salgılanmasına neden olduğu için dikkatli tüketilmesi gereken maddelerdir.

Bu tarz şeyler yedikten sonra en azından ağızı çalkalamak oluşacak riskleri azaltacaktır. Sigara ve tütün kullanımı da ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen dış etmenlerin başında gelmektedir. Yılda en az bir kere diş hekimine gözükmek, kalıcı problemlerin oluşmasını engellemek ve mevcut problemlerin yolun başındayken tedavi edilmesine olanak tanıyacağından ötürü oldukça önemlidir.

Ağız ve Diş Sağlığı videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.zapkolik.com/agiz-ve-dis-sagligi